Fotowoltaika na gruncie to system wykorzystujący energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej, który jest instalowany na ziemi, na terenie naziemnym, a nie na dachu budynku. Panele fotowoltaiczne są montowane na specjalnych podstawach lub wspornikach, które umożliwiają ich optymalne ustawienie względem słońca. Dzięki temu panele są bardziej wydajne i generują większą ilość energii.

Taka instalacja fotowoltaiczna na gruncie może być stosowana na różnych terenach, na przykład na działkach, polach, lub obszarach przemysłowych, gdzie jest wystarczająco dużo wolnej przestrzeni. Jest to szczególnie korzystne w przypadku, gdy dach budynku nie nadaje się do zamontowania paneli, albo kiedy potrzebujemy większej ilości energii, niż moglibyśmy uzyskać z instalacji na dachu.

Fotowoltaika na gruncie przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejsza zależność od konwencjonalnych źródeł energii, oraz pozwala na uzyskanie oszczędności na rachunkach za prąd. Jest to także inwestycja długoterminowa, ponieważ panele fotowoltaiczne są trwałe i mają długi okres eksploatacji.

Dlaczego warto inwestować w fotowoltaikę na gruncie?

Inwestycja w fotowoltaikę na gruncie ma wiele korzyści, dlatego warto rozważyć taką opcję. Oto kilka powodów, dla których warto zainwestować w fotowoltaikę na gruncie:

 1. Wydajność energetyczna: Panele fotowoltaiczne na gruncie mają większą wydajność niż te zamontowane na dachach budynków. Mogą być optymalnie ustawione w kierunku południowym, aby maksymalnie wykorzystać energię słoneczną przez większą część dnia.
 2. Większa powierzchnia: Na terenach naziemnych mamy dostęp do większej powierzchni niż na dachach, co pozwala na zainstalowanie większej ilości paneli. To prowadzi do większej produkcji energii elektrycznej, co z kolei przekłada się na większe oszczędności lub możliwość sprzedaży nadwyżki energii do sieci.
 3. Brak ograniczeń konstrukcyjnych: Montując panele na ziemi, nie musimy brać pod uwagę ograniczeń konstrukcyjnych czy obciążeń dachu, co ułatwia instalację i pozwala na większą elastyczność w planowaniu systemu fotowoltaicznego.
 4. Dłuższy okres eksploatacji: Panele fotowoltaiczne na gruncie są zwykle bardziej dostępne do konserwacji i mają dłuższą żywotność niż te na dachach, ponieważ są mniej narażone na uszkodzenia mechaniczne.
 5. Różnorodne zastosowania: Fotowoltaika na gruncie może być stosowana na różnych typach terenów, na przykład na działkach, polach, terenach przemysłowych czy terenach pod elektrownie słoneczne. Odpowiedni dobór lokalizacji pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.
 6. Ochrona środowiska: Inwestycja w fotowoltaikę na gruncie przyczynia się do ochrony środowiska, ponieważ produkcja energii z paneli słonecznych jest ekologiczna i nie emituje szkodliwych gazów cieplarnianych.
 7. Możliwość korzystania z dotacji i ulg podatkowych: W niektórych regionach istnieją programy wsparcia dla instalacji fotowoltaicznych, co może znacznie obniżyć koszty inwestycji i przyspieszyć zwrot z niej.

Jak działa system fotowoltaiczny na gruncie?

System fotowoltaiczny na gruncie działa na zasadzie konwersji energii słonecznej na energię elektryczną za pomocą paneli fotowoltaicznych. Proces ten jest możliwy dzięki tzw. ogniwom fotowoltaicznym, które składają się z półprzewodnikowego materiału, najczęściej krzemu. Gdy promienie słoneczne padają na te ogniw, generują prąd elektryczny.

Oto jak działa system fotowoltaiczny na gruncie krok po kroku:

 1. Zbieranie energii słonecznej: Panele fotowoltaiczne na gruncie są zamontowane na specjalnych wspornikach lub konstrukcjach, które umożliwiają odpowiednie ustawienie paneli względem kierunku słońca. Dzięki temu panele mogą zbierać jak najwięcej energii słonecznej przez cały dzień.
 2. Przetwarzanie światła na prąd: Gdy promienie słoneczne padają na powierzchnię paneli, fotony (cząstki światła) wchodzą w interakcję z ogniwami fotowoltaicznymi. To powoduje uwolnienie nośników ładunku elektrycznego w materiale półprzewodnikowym, co generuje prąd elektryczny.
 3. Konwersja prądu stałego na prąd zmienny: Wytworzony prąd elektryczny jest w formie prądu stałego (DC). W większości przypadków prąd ten jest następnie przekształcany za pomocą falownika (inwertera) na prąd zmienny (AC), który jest używany w standardowych gospodarstwach domowych i firmach.
 4. Użycie energii elektrycznej: Wyprodukowana energia elektryczna może zostać użyta do zasilania urządzeń elektrycznych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji fotowoltaicznej lub przekazywana do sieci elektroenergetycznej. W przypadku, gdy produkcja energii przekracza zapotrzebowanie na miejscu, nadwyżka może być sprzedawana do sieci, dzięki czemu można uzyskać dodatkowe przychody lub otrzymać tzw. „zielone certyfikaty” (zwane też „certyfikatami pochodzenia”).

Systemy fotowoltaiczne na gruncie są skonfigurowane w taki sposób, aby jak najskuteczniej wykorzystywać energię słoneczną i generować jak najwięcej energii elektrycznej. Dzięki temu mogą one przyczynić się do oszczędności na rachunkach za prąd oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego.

Fotowoltaika na gruncie to system wykorzystujący energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej, który jest instalowany na ziemi, na terenie naziemnym. Montowane na specjalnych podstawach panele fotowoltaiczne zbierają energię słoneczną, a następnie konwertują ją na prąd elektryczny za pomocą ogniw fotowoltaicznych.