Pod koniec ubiegłego roku, a dokładniej 28 grudnia 2022 roku, Minister Rozwoju i Technologii – Waldemar Buda, zapowiedział wprowadzenie nowego rozwiązania dla prosumentów lokatorskich – wsparcia, które pozwoli im na korzystniejszych warunkach zainwestować w fotowoltaikę w przypadku budynków wielolokalowych. Rozwiązanie to zakłada, że prosument lokatorski z budżetem na poziomie ok. 0,5 mld zł już w ciągu kilku lat pozwoli rozwinąć się fotowoltaice instalowanej w budynkach wielorodzinnych. Co warto wiedzieć o programie? Kto i na jakich zasadach może się ubiegać? Wyjaśniamy poniżej.

Prosument lokatorski – zasady programu dla właścicieli budynków wielolokalowych

Zaproponowany przez Ministra Rozwoju i Technologii program jest skierowany do prosumentów lokatorskich zarządzających budynkami wielolokalowymi, a więc TBS – Towarzystwem Budownictwa Społecznego, spółdzielnią bądź wspólnotą. Celem programu jest zapewnienie właścicielowi możliwości zainwestowania w większą instalację, niż jest potrzebna dla części wspólnej danej nieruchomości.

Co ważne, program zakłada, że autokonsumpcja energii będzie dotyczyć wyłącznie części wspólnej, a cała energia oddawana do sieci zostanie rozliczona ze sprzedawcą energii w okresach miesięcznych, zgodnie z obowiązującymi cenami hurtowymi i wpływać będzie na konto właściciela. Efektem prowadzonych działań będzie obniżenie kosztów utrzymania budynku. Otrzymane środki właściciel obiektu będzie mógł przeznaczyć na różnego rodzaju cele – remonty czy inne.

Aby móc skorzystać z programu, prosument lokatorski będzie musiał zgłosić do sprzedawcy energii sposób rozliczenia. Swój status prosumenta lokatorskiego będzie musiał potwierdzić odpowiednimi dokumentami np. uchwałą o budowie instalacji fotowoltaicznej.

Warto zaznaczyć, że w ramach programu prosumenta lokatorskiego istnieje możliwość odzyskania 100% wartości energii przekazanej to systemu. To niezwykle korzystne rozwiązanie, które pozwala osiągnąć maksimum zysków.

Jak w praktyce będzie przebiegać rozliczenie energii?

Najłatwiej możliwe korzyści przedstawić na podstawie przykładu, dlatego też warto przytoczyć tu przykład podany przez ministerstwo. Zakłada on, że nieruchomość składa się z 64 mieszkań, które rocznie zużywa na pokrycie potrzeb wspólnych 4MWh energii, co przekłada się na ponoszenie kosztów na poziomie ok. 2800 zł. Przy zainstalowaniu instalacji fotowoltaicznej produkującej do 30 MWh/rok, właściciel obiektu nie tylko zyskuje energię na pokrycie całego zużycia, ale też jej nadmiar. W efekcie za energię ponad zapotrzebowanie może uzyskać przychody na poziomie ok. 19 600/rok. Przeliczając zyski te na korzyści dla lokatorów, warto zauważyć, że nie tylko nie będą oni musieli ponosić kosztów energii wspólnej, ale też dodatkowo obniży się ich własny koszt zużycia. W tej konkretnej sytuacji, będzie to zysk na poziomie ok. 328 zł/rok, przez kolejnych 15 lat.

Co ciekawe, powyższy przykład, zgodnie z wyliczeniami Instytutu Gospodarki Nieruchomościami, zakłada przewidywany zwrot z inwestycji w okresie około 5 lat.

Co z dofinansowaniem na wykonanie instalacji fotowoltaicznej?

Program prosumenta lokatorskiego zakłada nie tylko korzystne rozliczenie prądu i zyskanie dodatkowych korzyści finansowych, ale też otrzymanie dofinansowania. Każdy zainteresowany prosument lokatorski będzie mógł ubiegać się do dofinansowanie. W ramach planowanego grantu OZE przewidziano dofinansowanie do wysokości nie wyższej niż 50% instalacji ze środków przeznaczonych na prefinansowanie KPO. Co ważne – budżet na ten cel wynosi ok. 0,5 mld zł.

Warto wiedzieć, że w ramach grantu będzie można uzyskać dofinansowanie na pokrycie zakupu, montażu bądź budowy nowej instalacji odnawialnego źródła energii bądź też na modernizację instalacji OZE. W tym ostatnim przypadku bardzo ważne jest spełnienie warunku, że po modernizacji, moc instalacji fotowoltaicznej wzrośnie o co najmniej 25%. Należy pamiętać, że dofinansowanie to jest przeznaczone nie tylko na wykonanie instalacji fotowoltaicznej – w tym zakresie będzie można również skorzystać ze środków na wykonanie instalacji wspomagających np. magazynów energii, pomp ciepła czy podobnych.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu i wsparcia w zakupie instalacji fotowoltaicznej będą mogły składać wniosku o dofinansowanie od 1 lutego 2023 roku. Ważne – wnioski o dofinansowanie należy składać do Banku Gospodarstwa Krajowego.