Energia elektryczna jest nam niezbędna. Powstaje ona na wiele sposobów. Aby wytłumaczyć i przeliczyć opłacalność energii elektrycznej najpierw warto wytłumaczyć, jak powstaje prąd, a konkretnie prąd z węgla, który stanowi źródło większości produkowanej energii w Polsce? 

Jak powstaje prąd z węgla?

Prąd z węgla jest wytwarzany w elektrowniach węglowych, które wytwarzają energię elektryczną poprzez spalanie węgla. W procesie tym, energia chemiczna zgromadzona w węglu jest uwalniana w postaci ciepła, które jest następnie wykorzystywane do produkcji pary wodnej.

Pary wodnej używa się do napędzania turbin parowych, które z kolei obracają generatory prądu. Generatory wytwarzają prąd elektryczny, który jest następnie przesyłany przez sieć elektroenergetyczną do odbiorców końcowych, takich jak gospodarstwa domowe, zakłady przemysłowe czy inne instytucje.

Definicja energii elektrycznej i kolektorów słonecznych

Energia elektryczna to forma energii, która jest wytwarzana przez przetwarzanie różnic potencjałów elektrycznych między dwoma punktami. Energia ta może być wytwarzana z różnych źródeł, w tym z węgla, gazu, ropy naftowej, biomasy, wody, wiatru i słońca. Energia elektryczna jest powszechnie wykorzystywana do zasilania różnych urządzeń i maszyn, takich jak oświetlenie, sprzęt AGD, komputery, maszyny przemysłowe i wiele innych.

Kolektory słoneczne to urządzenia, które wykorzystują energię promieniowania słonecznego do produkcji energii cieplnej. Składają się z płaskich lub rurkowych kolektorów, w których znajdują się rurki z płynem, który jest ogrzewany przez promienie słoneczne. Ogrzany płyn jest następnie transportowany do wymiennika ciepła, który umożliwia przekazanie ciepła do budynku lub do zbiornika na wodę.

Kolektory słoneczne są jednym z rodzajów instalacji solarnych, które wykorzystują energię słoneczną do wytwarzania energii cieplnej. Są wykorzystywane głównie do ogrzewania wody użytkowej w domach, ale także do ogrzewania pomieszczeń czy do podgrzewania basenów. W porównaniu z tradycyjnymi źródłami energii, takimi jak węgiel czy gaz, kolektory słoneczne są bardziej przyjazne dla środowiska i pozwalają na oszczędność kosztów energii.

Różnice w kosztach pomiędzy energią elektryczną, a kolektorem słonecznym

Koszty energii elektrycznej i kolektorów słonecznych są trudne do porównania, ponieważ zależą od wielu czynników, takich jak rodzaj urządzenia, moc, wielkość systemu, koszty instalacji, region, w którym jest instalowany i wiele innych. Ogólnie jednak, kolektory słoneczne mogą pozwolić na znaczne oszczędności kosztów energii w porównaniu z energią elektryczną, szczególnie w przypadku ogrzewania wody użytkowej.Koszty energii elektrycznej zależą od dostawcy energii, regionu, w którym jest używana, oraz sposobu użytkowania. Ogólnie jednak, ceny energii elektrycznej są wyższe niż koszty energii z kolektorów słonecznych, ponieważ energia elektryczna jest wytwarzana z różnych źródeł, w tym z paliw kopalnych, które są droższe i mniej przyjazne dla środowiska.

Koszty kolektorów słonecznych zależą od wielkości systemu, rodzaju kolektora, kosztów instalacji i regionu, w którym jest instalowany. Inwestycja w kolektory słoneczne może wymagać początkowej inwestycji, ale z czasem może przynieść znaczne oszczędności w kosztach energii, szczególnie w przypadku ogrzewania wody użytkowej. Kolektory słoneczne są przyjazne dla środowiska, a ich koszty eksploatacji są zwykle niższe niż koszty energii elektrycznej.

Ile może wynieść rachunek za prąd przy fotowoltaice dla gospodarstwa domowego w Polsce?

Rachunek za prąd przy fotowoltaice dla gospodarstwa domowego w Polsce może zależeć od wielu czynników, takich jak m.in. wielkość instalacji fotowoltaicznej, zużycie energii elektrycznej, pogoda, lokalizacja, a także warunki umowy z dostawcą energii elektrycznej.

Instalacja fotowoltaiczna może pozwolić na znaczną redukcję rachunków za energię elektryczną, a w niektórych przypadkach, na całkowitą eliminację kosztów związanych z energią elektryczną. Warto jednak pamiętać, że koszty instalacji fotowoltaicznej są zwykle wyższe niż koszty tradycyjnej energii elektrycznej.

W Polsce, typowe gospodarstwo domowe zużywa około 2000 kWh energii elektrycznej rocznie, co wiąże się z opłatą roczną około 1800 zł w zależności od sprzedawcy prądu i taryfy. Jeśli gospodarstwo domowe jest wyposażone w instalację fotowoltaiczną, to koszty związane z energią elektryczną mogą być zredukowane lub całkowicie wyeliminowane, ponieważ część lub cała energia elektryczna jest produkowana przez panele fotowoltaiczne. 

U jednego z naszych klientów rachunek za prąd za konkretny miesiąc wynosił 154,90 zł. Klient zdecydował się na fotowoltaikę, jego rachunek za prąd po instalacji wyniósł około 5 zł. To około 95% mniej! Zdarza się, że różnica może być jeszcze większe, a nasze rachunki mogą wynosić 0 zł. Wówczas ponosimy jedynie stałe opłaty za korzystanie z sieci energetycznej.

Jaka przyszłość czeka fotowoltaikę?

Fotowoltaika ma bardzo dobrą przyszłość i jest uważana za jedno z najbardziej obiecujących źródeł energii w XXI wieku. Według raportu Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) z 2020 roku, energia słoneczna (w tym energia fotowoltaiczna) będzie miała kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju energetycznego i osiągnięcia celów klimatycznych. W raporcie podkreślono, że energia słoneczna będzie stanowić około jedną trzecią całkowitej produkcji energii elektrycznej na świecie do 2030 roku, co oznacza szybki rozwój technologii fotowoltaicznej na całym świecie.

W Polsce, fotowoltaika również ma duży potencjał rozwoju. Według raportu Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, instalacje fotowoltaiczne w Polsce mogą pokryć nawet do 50% zapotrzebowania na energię elektryczną. W 2020 roku moc zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych w Polsce wynosiła około 1,3 GW, co stanowiło około 3% całkowitej mocy zainstalowanej w kraju. Jednak dzięki rosnącej świadomości ekologicznej, dostępnym dotacjom i coraz niższym kosztom instalacji, fotowoltaika ma ogromny potencjał wzrostu w Polsce i na całym świecie.

Ważnym czynnikiem przyspieszającym rozwój fotowoltaiki jest również rozwój technologiczny, który prowadzi do ciągłego zmniejszania kosztów produkcji paneli słonecznych i instalacji fotowoltaicznych. Prognozuje się, że koszty energii słonecznej będą kontynuowały spadanie, co czyni ją coraz bardziej konkurencyjną w stosunku do tradycyjnych źródeł energii.

Fotowoltaika ma świetlaną przyszłość i jest uważana za jedno z najbardziej obiecujących źródeł energii w XXI wieku. Dzięki rosnącej świadomości ekologicznej, dotacjom i rozwijającym się technologiom, fotowoltaika ma ogromny potencjał wzrostu w Polsce i na całym świecie, a rozwój tej technologii będzie kluczowy dla zrównoważonego rozwoju energetycznego i walki ze zmianami klimatu.