Zastanawiasz się, kim jest prosument i na jakie benefity może liczyć? Słyszałeś, że prosumenci płacą o wiele niższe rachunki za prąd? Sprawdź, dlaczego i ile właściwie możesz zaoszczędzić, zostając prosumentem. 

Kto to jest prosument — definicja

Termin “prosument” powstał z połączenia dwóch słów: “producent” oraz “konsument”. Jak sama nazwa wskazuje producent to osoba, która coś wytwarza, produkuje (w tym przypadku energię elektryczną), a konsument ją “nabywa” i wykorzystuje. Jeśli połączysz te dwie definicje, zrozumiesz kim jest prosument. To osoba lub firma, która jest jednocześnie producentem, jak i nabywcą energii, czyli osobą, która z niej korzysta. Prosument w fotowoltaice to zatem właściciel instalacji fotowoltaicznej, który dzięki niej produkuje energię ze słońca i wykorzystuje ją, by pokryć zapotrzebowanie energetyczne w swoim domu, gospodarstwie rolniczym lub firmie. Prosument co to właściwie oznacza? Według ustawy o OZE prosument to podmiot który:

  • produkuje energię z OZE na własne potrzeby,
  • posiada mikroinstalację do 50 kW,
  • nie prowadzi działalności, której przeważająca część polega na wytwarzaniu energii elektrycznej,
  • jest końcowym odbiorcą. 

Prosument a taryfa — jak to działa

W okresie wiosenno-letnim instalacja fotowoltaiczna wytwarza więcej energii niż prosument może zużyć. W takim razie, co dzieje się nadwyżką? Zostaje odprowadzona do sieci energetycznej. Większą jej część prosument może wykorzystać wtedy, kiedy słońca jest mniej — wieczorami oraz zimą. Ile energii na 1 kWh wyprodukowanej energii (tzn. nadwyżki), może odebrać prosument? Wygląda to następująco: 

  • 0,8 kWh przy instalacji o mocy do 10 kW,
  • 0,7 kWh przy instalacji o mocy powyżej 10 kW.

Czy bycie prosumentem się opłaca

Prosument nie płaci za wytwarzanie energii, ale jedynie za jej przechowywanie w sieci energetycznej. Dzięki temu uniezależnia się od rosnących cen energii elektrycznej i dba o przyszłe pokolenia — swoje dzieci i wnuki. Po jakim czasie fotowoltaika zwraca się prosumentowi? Średnio nawet już po 6 latach, choć zależy to oczywiście od zapotrzebowania energetycznego w gospodarstwie domowym, a co za tym idzie — od wysokości obecnych rachunków za prąd. Z naszych doświadczeń wynika jednak, że prosument może liczyć na obniżenie kosztów energii elektrycznej nawet o 90%. Jeśli chcesz zostać prosumentem i czerpać energię ze słońca, skontaktuj się z nami.